طلاق توافقی

بذل مهریه در مقابل حق طلاق

شوهر در حال امضا کردن سند و خانم ایستاده است

حق طلاق در اسلام  به مرد تعلق گرفته و به اصطلاح طلاق در دست مرد است. زن فی نفسه حق طلاق ندارد و چنانچه بخواهد خود را از قید زوجیت مرد مطلقه سازد، باید یکی از ۶ بند مندرج در قانون در رابطه با عسروحرج را به اثبات برساند و اما راه حلی زن می تواند با استفاده از آن، خود را از اثبات این  ۶ بنده آزاد سازد، گرفتن وکالت در طلاق و به اصطلاحی که در میان مردم رواج پیدا کرده، گرفتن حق طلاق است. این حق طلاق در قالب وکالت در طلاق از مرد گرفته می شود. این وکالت در طلاق می تواند بسته به اینکه زوجین چگونه در خصوص مهریه توافق کرده باشند به دو صورت تنظیم شود؛ حالت اول داشتن حق طلاق در صورت بذل مهریه و حالت دوم داشتن حق طلاق بدون نیاز به بذل مهریه، که ذیلا به توضیح آنها می پردازیم.

حق طلاق با بذل مهریه

در صورتی که مرد بخواهد به زن حق طلاق بدهد، مشروط بر اینکه مهریه را پرداخت نکند، زوجین می توانند در متن وکالت در طلاق اینگونه توافق کنند که زوجه فقط در صورت بذل کل یا قسمتی از مهریه حق طلاق خواهد داشت. در این صورت، حق طلاق مشروط به بذل مهریه می باشد. در این حالت زوجه برای اعمال حق طلاق خود باید مهریه تعیین شده در سند ازدواج را به زوج بذل نماید تا بتواند با استفاده از حق طلاق خود، طلاق بگیرد. بنابراین زوجه می تواند مهریه خود را در قبال طلاق بذل کرده و با مراجعه به وکیل دادگستری از طرف مرد وکیل انتخاب نموده و خود را مطلقه سازد. اگر زوجه در این مورد از حق طلاق استفاده کند، در صورتی که قبلا مهریه خود را دریافت کرده است، باید آنچه دریافت کرده را به زوج پس بدهد، تا بتواند حق طلاق را اعمال کند.

حق طلاق بدون بذل مهریه

حالت دیگر این است که مرد بخواهد به همسرش علاوه بر اعطای حق طلاق، مهریه را نیز پرداخت کند. زوجین می توانند اینگونه توافق کنند وکالت در طلاق، یا به عبارتی حق طلاق بدون بذل مهریه باشد. یعنی زوجه اختیار داشته باشد بدون بذل مهریه خود را مطلقه سازد. در واقع اینگونه نیست که حق طلاق در قبال بذل مهریه باشد. زوجه حق گرفتن طلاق بدون بذل و بخشش مهریه را نیز دارد و می تواند مهریه خود را گرفته و بعد حق طلاق را اعمال کند یا خود را مطلقه ساخته و بعدا در خصوص مهریه اقدام کند. در این حالت برای گرفتن طلاق با حق طلاق، نیاز به بذل مهریه ندارد.

بنیاد حقوقی دادهومان با سابقه طولانی در انجام امور حقوقی خانواده بهترین خدمات حقوقی را  در زمینه طلاق توافقی توسط وکیل طلاق توافقی ارائه می نماید.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی بنیاد وکلای دادهومان

جهت دریافت مشاوره در این زمینه با شماره تلفن زیر

تماس حاصل نمایید

۰۲۱۲۲۷۴۰۸۷۰     (۲۰ خط ویژه)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.