ابرا مهریه در قبال طلاق

زوجه ممکن است برای راضی کردن همسر خود برای طلاق، ذمه زوج را از تمام یا بخشی از مهریه بری نماید

. در طلاق توافقی این ابرا ذمه در صورتجلسه توافقات طلاق توافقی منعکس شده و به امضای زوجین می رسد و یا در طلاق به درخواست زن، زوجه در جلسه دادگاه ممکن است اقدام به ابرا مهریه در قبال طلاق نماید. به عبارت دیگر به دادگاه اعلام نماید که حاضر است در قبال طلاق ذمه زوج را از پرداخت مهریه ابرا نماید. این موضوع نشان دهنده کراهت هر چه بیشتر زن از مرد می باشد و می تواند باعث اقناع وجدان قاضی در عسروحرج ادعایی زوجه گردد.

ابرا مهریه چیست

ابرا به معنی بری کردن ذمه دیگری از دین می باشد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را اینگونه تعریف کرده است: « ابراء عبارت است از اینکه داین (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر کند». ابرا مهریه نیز به این معنی است که زن ذمه مرد را از پرداخت مهریه معاف می کند و از مطالبه مهریه خود صرف نظر می کند. در این صورت دیگر نیاز نیست که مرد مهریه زن را پرداخت کند و دین او به زوجه از بین می‌رود به گونه ای که انگار دینی وجود نداشته است.

به طور کلی ابرا مهریه به دو صورت انجام می شود که در زیر توضیح داده می شود.

ابرا مهریه در دفتر اسناد رسمی

اصولاً زوجین ابرا مهریه را در دفترخانه و به موجب سند رسمی  انجام می دهند. در این خصوص  دفترخانه سندی را تنظیم می کند که در آن زوجه اعلام می کند که از کل مهریه خود یا بخشی از آن، ذمه زوج را ابرا نموده است. در صورت تنظیم این سند، دین مرد نسبت به مهریه کلاً یا بعضاً از بین می رود و زوجه پس از آن هیچگونه ادعایی در این خصوص نمی تواند داشته باشد. معمولاً در این موارد دفترخانه سند اقرار نامه ابراء مهریه تنظیم می نماید.

ابرا مهریه امکان دارد که در دادگاه و طی صورتجلسه ای که در دادگاه تنظیم می شود، انجام شود. بدین صورت که زوجه تصمیم خود در خصوص ابرا را در صورتجلسه دادگاه ذکر می کند. دادگاه نیز تصمیم زوجه در خصوص  ابرا مهریه در قبال طلاق را در رای  خود، منعکس می نماید. اعتبار ابرا بدین صورت، همانند سند رسمی بوده و در صورتی که ابرا در قبال طلاق باشد با ثبت طلاق، قطعی خواهد شد.

ابراء مهریه با سند عادی

ابراء مهریه همچنین می تواند طی سند عادی انجام شود. بدین معنی که زوجه تصمیم خود نسبت به ابراء را به صورت مکتوب اعلام کند. در صورتی که ابرا در قبال طلاق باشد، در صورتجلسه توافقات طلاق قید می شود. البته ممکن است زوجین تصمیم به جدایی نداشته باشند و زوجه قصد داشته باشد که ذمه زوج را از پرداخت مهریه ابرا نماید. در این صورت نیز زوجه میتواند با تنظیم نوشته عادی ابرا ذمه زوج را اعلام نماید.

اقرار نامه ابرا مهریه

در صورت ابراء مهریه در دفتر اسناد رسمی معمولاً در جهت کاهش هزینه تنظیم سند، دفاتر اسناد رسمی ابراء مهریه را در قالب اقرار نامه ابراء مهریه تنظیم می نماید. این اقرارنامه همانند سند رسمی ابرا مهریه است. ممکن است اقرار نامه ابراء مهریه به صورت سند عادی خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. در این سند نیز همانند سند رسمی زوجه اقرار و اعتراف می نماید که ذمه زوج را از پرداخت مهریه منعکس در سند ازدواج ابرا نموده است.

آیا ابرا مهریه قابل رجوع است

چنانچه زوجه مهریه خود را ابرا نماید و پس از آن پشیمان شود به هیچ عنوان دیگر امکان بازگشت مهریه به وی وجود ندارد. بنابراین زوجه قبل از ابراء باید به درستی در خصوص این موضوع تصمیم گیری نماید. زیرا پس از ابرا مهریه زوجه هیچ گونه ادعایی در خصوص مهریه نمی تواند داشته باشد و نمی تواند مهریه خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.

چنانچه ابرا مهریه در قبال طلاق صورت پذیرد و زوجین دادنامه را جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه ثبت طلاق ارائه دهند و طلاق ثبت شود در این صورت زوجه هیچ گونه ادعایی نسبت به مهریه ابرا شده نمی تواند داشته باشد ولی اگر طلاق ثبت نشود پس از گذشت مدت اعتبار رای دادگاه، ابرا مهریه بلااثر می شود.

چنانچه هر گونه سوالی در مورد مطالب فوق الذکر دارید می توانید به طور مستقیم با وکیل طلاق توافقی مشاوره حقوقی نمایید.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی دادهومان

جهت دریافت مشاوره در این زمینه

با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید

(۲۰ خط ویژه)
(۲۰ خط ویژه)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *