مطالبه مهریه

مهریه مالی است که زوج متعهد می شود هر زمان که زوجه مطالبه کرد پرداخت نماید. نحوه مطالبه مهریه

در سالهای اخیر دستخوش تغییراتی شده است. در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه مطالبه مهریه و مراحل آن از زبان وکیل مهریه مطالبی را بیان کنیم.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی دادهومان

جهت مشاوره با وکیل مهریه

با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید

(۲۰ خط ویژه)
(۲۰ خط ویژه)

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

اولین قدم برای مطالبه مهریه، اقدام از طریق اجرای ثبت می باشد. به این منظور زوجه باید با مدارک لازم برای اجرا گذاشتن مهریه از جمله سند ازدواج و مدارک هویتی خود به دفتری که ازدواج در آنجا ثبت شده است مراجعه کند و از سردفتر تقاضای صدور برگ اجراییه نسبت به مهریه نمایند. سر دفتر نیز نسبت به هر میزان از مهریه که متقاضی اجراییه درخواست کرده باشد، برگ اجرایی صادر می نماید. در مرحله بعدی زوجه باید در سامانه نوبت دهی قضایی سایت عدل ایران به آدرس www.adliran.ir   وارد شده و جهت مراجعه به اداره اجرای ثبت (واحد مهریه) نوبت اخذ نمایند. در روز موعد نوبت باید به اداره ثبت مربوطه مراجعه کرده و درخواست استعلام اموال را تقدیم نماید. کارشناسان اداره ثبت بنا بر درخواست متقاضی بقیه مراحل را طی خواهند کرد. در این مرحله اگر مالی از زوج شناسایی شود توقیف می گردد.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

با توجه به قوانین جدید، برای اجرای مفاد اسناد رسمی ابتدا باید به اجرای ثبت مراجعه گردد. سند ازدواج یک سند رسمی می باشد، در نتیجه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه ابتدا باید مرحله قبل یعنی اجرای ثبت را طی کنید و اگر مالی از زوج یافت نشد و یا کفاف مهریه شما را نداد، دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه تقدیم کنید و مراحل مطالبه مهریه در دادگاه را پیگیری نمایید.

مطالبه مهریه ازدواج موقت

مراحل مطالبه مهریه ازدواج موقت با ازدواج دائم تفاوتی ندارد. ازدواج موقت اگر به ثبت رسیده باشد برای مطالبه مهرهی آن باید همانند ازدواج دائم به دفترخانه ای که ازدواج در آن ثبت شده است مراجعه نمایید. ولی اگر عقد موقت ثبت نشده باشد و صیغه نامه عادی داشته باشند زوجه برای مطالبه مهریه فقط میتواند به دادگاه مراجعه نماید. اما اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد و به طور کلی سند عادی ازدواج هم نداشته باشید ابتدا باید در دادگاه با شهادت شهود و ادله دیگر ازدواج را اثبات نمایید تا بتوانید آن را از زوج مطالبه کنید.

دادخواست مطالبه مهریه

دادخواست مطالبه مهریه بسته به اینکه مهریه چه چیزی باشد، به طور متفاوت تنظیم می گردد. در دادخواست مطالبه مهریه سکه در ستون خواسته باید همان تعداد سکه ای که می خواهید مطالبه کنید را بنویسید. اگر مهریه شما وجه نقد باشد، برای مطالبه آن باید دادخواست مطالبه مهریه وجه نقد که همان دادخواست مطالبه مهریه به نرخ روز می باشد، را به دادگاه تقدیم کنید. در این دادخواست خواسته شما مهریه ای است که در سند نکاحیه آمده و اگر وجه نقد باشد شما این رقم را به نرخ روز مطالبه می کنید.

دادخواست مطالبه مهریه و اعسار

هر دعوای که در محاکم قضایی طرح می شود هزینه دادرسی دارد. میزان هزینه دادرسی را قانون مشخص می کند. بنابراین برای مطالبه مهریه باید در هنگام تقدیم دادخواست هزینه دادرسی آن را پرداخت نمایید. هزینه دادرسی مهریه به طوری کلی به میزان سه و نیم درصد ارزش خواسته شما از دادگاه است. اگر قصد دارید مهریه خود را مطالبه کنید، اما توانایی پرداخت هزینه دادرسی آن را ندارید، می توانید دادخواست مطالبه مهریه و اعسار را همزمان تقدیم دادگاه نمایید. اعسار یعنی عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی .

دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت وراث

اگر مردی فوت کند و زوجه دائمی او مهریه خود را دریافت نکرده باشد، زوجه حق خواهد داشت که  از طریق تقدیم دادخواست مطالبه مهریه زوجه متوفی، مهریه مندرج در عقدنامه خود را مطالبه کند. این دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت وراث خواهد بود و پرداخت مهریه که دینی است بر ذمه زوج، قبل از تقسیم ترکه بین وراث از ماترک انجام خواهد شد. در واقع این دادخواست دادخواست مطالبه مهریه از ما ترک است. حال اگر زوجه فوت کرده باشد، مطالبه مهریه از طریق وراث زوجه اینگونه است که وراث حین الفوت او می توانند دادخواست مطالبه مهریه از طرف ورثه را مطرح نمایند و مهریه متوفی را از اموال شوهر او مطالبه نمایند.

دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

می توان ضمن دادخواست مطالبه مهریه، تامین خواسته از اموال زوج را نیز درخواست کرد. تامین خواسته به معنای توقیف اموال است، یعنی اگر زوج مالی داشته باشد به عنوان تامین خواسته می توان در دادخواست مهریه تقاضای توقیف آن را نمود. به عنوان مثال در ستون خواسته دادخواست مهریه اینگونه نوشته می شود: مطالبه مهرالمسمی به میزان …. سکه بهارآزادی مقوم به … ریال و بدواً صدور قرار تامین خواسته به مبلغ … ریال از اموال خوانده.

دادخواست مطالبه مهریه غیرمنقول

اگر مهریه زوجه مال غیر منقولی باشد در عقدنامه مشخصات آن قید می شود. گاهی اوقات زوج متعهد می شود که مال غیر منقول مشخص شده را به زوجه منتقل کند، در این حالت با توجه به همین سند زوجه می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را بدهد. در حال حاضر رویه اینگونه است که اگر مهریه زوجه غیر منقول باشد، باید در دفتر اسناد رسمی به نامتان زوجه انتقال داده شود و سپس در عقدنامه درج می گردد.

مشاوره حقوقی با وکیل مهریه

(۲۰ خط ویژه)
(۲۰ خط ویژه)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *