طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی

دستانی کنار نهال گل

یکی از حقوق غیر مالی ناشی از رابطه زوجیت، که در صورت طلاق توافقی، زوجین باید در خصوص آن توافق کنند، حضانت فرزند در طلاق توافقی می باشد. همانطور که از اسم این طلاق پیداست زوجین باید در خصوص همه امور مالی و غیر مالی توافق کنند، زوجین در مورد حضانت فرزند نیز باید با هم توافق داشته باشند.  مدت زمان حضانت فرزند پسر با دختر در قانون متفاوت است. در این  مقاله به توضیح این موضوع می پردازیم.

حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی

مطابق ماده ۱۱۶۹  قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد. حضانت فرزند پسر بعد از هفت سالگی، تا پانزده سالگی با پدر  خواهد بود. در مورد حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی زوجین باید با همدیگر توافق داشته باشند که کودک نزد کدام یک از زوجین نگهداری شود.

حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی

در مورد حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی نیز زوجین باید با هم توافق داشته باشند، اما بر اساس قانون برای حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی اولویت با مادر و از سن هفت ساگی تا نه سالگی اولویت حضانت با پدر خواهد بود.

دلیل این اختلاف مدت حضانت در فرزند پسر و دختر، متفاوت بودن سن بلوغ در فرزند پسر و دختر می باشد. دختر بعد از نه سال تمام قمری و پسر بعد از پانزده سال تمام قمری به سن بلوغ رسیده و از حضانت خارج شده و خودشان تصمیم می گیرند که با کدام یک از مادر یا پدر زندگی کنند. لذا  اگر فرزند شما به سن بلوغ رسیده است نیازی به توافق در مورد حضانت فرزند در طلاق توافقی نمی باشد.

بنابراین در پاسخ به این سوال که در طلاق توافقی حضانت فرزند با کیست؟ باید گفت که این توافق فیمابین زوجین است که مشخص می کند حضانت فرزند در طلاق توافقی با پدر باشد یا مادر، در این مورد زوجین باید در صورتجلسه توافقات اتخاذ تصمیم کنند و حق ملاقات طرفی که حضانت با او نیست را هم باید مشخص کنند.

شرایط حضانت فرزند در طلاق توافقی

همانطور که گفته شد حضانت فرزند در طلاق توافقی با توافق زوجین تعیین تکلیف می‌شود. زوجین با هم توافق می‌کنند که نگهداری فرزند مشترکشان بر عهده کدام یک از آنها باشد، اما در هر حال نفقه فرزند مشترک با پدر است و پدر موظف به پرداخت نفقه فرزند مشترک می باشد.

مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده: ” در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید …”

ناگفته نماند که حق حضانت با هر کدام از والدین که باشد، دیگری حق ملاقات با فرزند را خواهد داشت و باید نسبت به این حق ملاقات نیز زوجین با هم توافق داشته باشند. به عنوان مثال روز یا روز هایی را در هفته تعیین کنند که طرفی که حضانت با او نیست بتواند فرزند خود را ملاقات کند. این حق ملاقات و روزهای در نظر گرفته شده، باید در صورتجلسه طلاق توافقی قید شود. قاضی دادگاه نیز همین توافقات را مبنای رای طلاق توافقی قرار خواهد داد.

 حضانت فرزند در طلاق توافقی بعد از ازدواج مادر

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی:” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.” بنابراین اولویت حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر از او سلب می‌شود و با پدر خواهد بود. در مورد حضانت فرزند مشترک در طلاق توافقی بعد از ازدواج مادر، باید گفت اگر در توافقات صورت گرفته حضانت فرزند مشترک به مادر واگذار شده باشد، تا زمانی که فرزند در سن حضانت است، حضانت فرزند مشترک هم حق و هم تکلیف مادر است، تا بنابر توافقات از فرزند مشترک نگهداری کند. حال اگر مادر ازدواج مجدد نماید، پدر می تواند برای حق حضانت فرزند مشترک به دادگاه مراجعه نماید.

البته باید توجه داشت که طبق اصلاحات جدید قانون حمایت از خانواده و بر مبنای قانون مدنی، قاضی دادگاه در هر صورت باید مصلحت طفل را در نظر بگیرید. ممکن است مادر ازدواج مجدد نیز انجام داده باشد، اما همچنان مصلحت اقتضاء ‌کند که حضانت فرزند با مادرش باشد، در این حالت قاضی حضانت را از مادر سلب نخواهد کرد.

گروه حقوقی دادهومان با همکاری گروه تخصصی طلاق توافقی  خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه طلاق توافقی ارائه می دهد. چنانچه هر گونه سوالی در مورد مطالب فوق الذکر دارید می توانید از مشاوره حقوقی وکیل طلاق توافقی بهره مند شود.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی بنیاد وکلای دادهومان

جهت دریافت مشاوره در این زمینه با شماره تلفن زیر

تماس حاصل نمایید

۰۲۱۲۲۷۴۰۸۷۰     (۲۰ خط ویژه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.