برگه های دادخواست طلاق

دادخواست طلاق توافقی

پیشتر گفتیم که چنانچه زوجین بخواهند درخواست طلاق توافقی خود را ثبت نمایند، چه مراحلی را باید طی نمایند در این نوشتار نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی را بررسی میکنیم و یک نمونه دادخواست طلاق توافقی را

بیشتر بخوانید

وکیل طلاق در حال بررسی مدت زمان طلاق توافقی

طلاق توافقی چقدر طول میکشد

دراین مقاله سعی بر این داریم به این پرسش پاسخ دهیم که طلاق توافقی چقدر طول میکشد. تا قبل از تصویب بخشنامه جدید طلاق توافقی در سال ۱۳۹۷ مدت زمان طلاق توافقی کوتاه بوده و حتی در برخی موارد در ظرف یک روز انجام می شد. اما

بیشتر بخوانید