برگه های دادخواست طلاق

دادخواست طلاق توافقی

پیشتر گفتیم که چنانچه زوجین بخواهند درخواست طلاق توافقی خود را ثبت نمایند، چه مراحلی را باید طی نمایند در این نوشتار نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی را بررسی میکنیم و یک نمونه دادخواست طلاق توافقی را

بیشتر بخوانید

وکیل طلاق در حال بررسی مدت زمان طلاق توافقی

طلاق توافقی چقدر طول میکشد

دراین مقاله سعی بر این داریم که به این پرسش پاسخ دهیم که طلاق توافقی چقدر طول میکشد تا قبل از آمدن بخشنامه جدید طلاق توافقی در سال 97 مدت زمان طلاق توافقی کوتاه و حتی در برخی موارد در ظرف یک روز انجام می شد. اما

بیشتر بخوانید