حقوق زن بعد از فوت شوهر

زن بعد از فوت شوهرش دارای حقوقی می شود که می تواند آنها را مطالبه نماید. از جمله این حقوق مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حقوق مستمری شوهر اگر بیمه باشد و سهم الارث زوجه از اموال منقول و غیر منقول می باشد. تمام حقوقی را که گفتیم زوجه می تواند بعد از فوت شوهرش از ماترک مطالبه نماید.

در صورتی که شوره فوت نماید و زوجه در دوران زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را دریافت نکرده باشد می تواند بعد از فوت شوهر آنها را مطالبه نماید. همچنین در صورتی که زند اجرت المثل دوران زوجیت را دریافت نکرده باشد پس از فوت همسر می تواند با طرح دعوا به طرفیت ورثه آن را مطالبه نماید. جهریه زوجه نیز همین حکم را دارد. در صورتی که جهیزیه در تصرف ورثه باشد زوجه می تواند آن را مطالبه نماید.

ارث زن از حقوق شوهر

در مورد ارث زن از حقوق شوهر می توان گفت که وقتی زوج در زمان حیات بیمه باشد، بعد از فوتش این حقوق مستمری به همسر دائمی او و اگر فرزند صغیری هم داشته باشد، به او نیز تعلق خواهد گرفت. فرزندان پسر تا سن قانونی یعنی ۱۸ سال و فرزندان دختر تا زمانی که شغل نداشته باشند و ازدواج نکرده باشند می توانند از این حقوق استفاده نمایند.

مهریه زن بعد از فوت همسر

بعد از انعقاد عقد نکاح دائم و تعیین مهریه عندالمطالبه، زن مالک مهر شده و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید. سوال این است که اگر زوج در اثنای زندگی مشترک فوت کند، تکلیف مهریه زوجه چه می شود؟ آیا با فوت زوج از بین می رود و یا خیر؟

در این خصوص باید عرض کنیم که سند ازدواج سند رسمی و لازم الاجرا می باشد و مهریه مندرج در آن سند با فوت از بین نمی رود. اگر زوج فوت نماید، زوجه باز هم می تواند مهریه خود را مطالبه نماید. در این صورت او باید دادخواست خود را به طرفیت وراث تنظیم کرده و به تقدیم دادگاه نماید. مهریه از ماترک متوفی وصول خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *