وکیل کیفری

وکیل امور کیفری کسی است که تخصص وی در زمینه مقررات امور کیفری یا جزایی است. کار اصلی وی تشخیص جرم و عمل مجرمانه است. به عبارتی کار وکیل کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری می باشد و حوزه تخصصی وی حقوق جزا و جرم شناسی است.

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور کیفری

یکی از روشهای مشاوره حقوقی زیر را انتخاب نمایید
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی تلفنی

از طریق مشاوره حقوقی تلفنی، بصورت مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص کیفری مشاوره حقوقی نمایید

مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی حضوری

با رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری از خدمات مشاوره ما توسط وکیل دادگستری و متخصص کیفری بهره مند شوید

خدمات حقوقی وکیل کیفری چیست؟

وکیل کیفری وکالت چه پرونده هایی را می پذیرد

در کلیه امور حقوقی که در حوزه مسائل حقوق جزا و جرم و جرم شناسی می باشد وکیل متخصص امور کیفری اقدام به ارائه خدمات حقوقی مینماید. در ذیل برخی از عناوین کیفری حوزه فعالیت وکیل کیفری به اختصار توضیح داده می شود.

سایر موارد امور کیفری نیز در حوزه فعالیت وکیل امور کیفری می باشد.

جرم و مجازات

هر جامعه ای به منظور تضمین ارزشها و هنجارهای خود مقرراتی را تدوین میکند. رعایت مقررات شرط دوام جامعه است. در هر جامعه ای در عمل دیده میشود اشخاصی این مقررات را نایده میگیرند. این اشخاص علاوه بر صدمه زدن به جامعه و مردم، موجب گسترش بی اعتمادی در سطح جامعه میشوند. بنابراین جامعه ناگزیر از واکنش دادن به این گونه اقدامات هنجار شکن است. بدین جهت جامعه برای متخلفین از هنجارها، مجازاتی را پیش بینی میکند. با این ترتیب هر عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. به تبع آن هر شخصی که این گونه هنجار شکنی ها را انجام دهد مجرم شناخته میشود. این اقدامات هنجار شکنانه را نیز عمل مجرمانه مینامند.

قانون گذار با تعیین عنواین مجرمانه و میزان مجازات آنها، شخصی را که مرتکب جرائم مذکور شود مطابق قانون مجازات می نمایید. ادله اثبات امور کیفری نیز در قانون تعیین شده اند برای اثبات هر جرمی باید مطابق قانون شاکی دلایل کافی ارائه دهد. در صورتی شاکی نتواند ادعای خود را ثابت نماید در معرض شکایت کیفری افترا قرار میگیرد.

به دلیل گستردگی عناوین مجرمانه و پیچیده گی عناصر جرائم، تخصص گرایی شرط انجام امور کیفری به کیفیت مطلوب است. وکیلی که در امور کیفری و جرائمی چون قتل و کلاهبرداری و خیانت در امانت، سرقت، تهدید و افترا و سایر موارد با سابقه طولانی فعالیت داشته، آگاهی و شناخت کامل از مقررات و قوانین امور کیفری دارد و به رویه قضایی امور کیفری آشنا است.

قتل

قتل یکی از جرائم سنگین و پیچیده کیفری است که در طرح دعوا و یا دفاع از آن همکاری یک وکیل کیفری دانا و توانا به شدت ضرورت دارد. گاهی شخصی توسط دیگری به طور عمدی یا غیر عمدی به قتل میرسد. در مواردی جرم قتل به صورت حرفه ای انجام میشود و اثبات آن سخت است و یا بر عکس شخصی تصادفاً باعث مرگ دیگری شده ولی غیر عمد بودن آن را نمیتواند اثبات نماید. گرفتن مشاوره حقوقی در این زمینه ضروری است.

مجازات قاتل

در قانون سه نوع مجازات برای جرم قتل پیش بینی شده است که عبارتند از:

  • قصاص نفس
  • حبس
  • پرداخت دیه

بسته به نوع قتل و شرایط هر مورد ممکن است یکی از مجازاتهای فوق مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

مجازات اصلی قتل عمد قصاص هست. یعنی قاتل کشته میشود. با این حال ممکن است در قتل عمد اولیاء دم از قصاص گذشت نمایند. به موجب ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند. صاحبان حق قصاص اولیاء دم میباشند و اولیاء دم به موجب ماده ۳۵۱ همان ورثه مقتول هستند به جز زوج و زوجه که حق قصاص ندارند.

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در فرض عدم اجرای مجازات قصاص پیش بینی نموده است: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود. در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.

در صورتی که قتل شبه عمد باشد مجازت قصاص نفس منتفی میشود. قاتل به موجب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

قتل خطای محض هم صرفاً مستوجب پرداخت دیه خواهد بود.

کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری تقریبا از پیچیده ترین جرائم می باشد و جهت طرح و یا دفاع در آن استفاده از وکیل مجرب کیفری از ضروریات است. تشخیص ارکان جرم کلاهبرداری کار دشواری است. با پیشرفت تکنولوژی و وارد شدن فضای مجازی و اینترنت به معاملات انسانها، نوع کلاهبرداری ها نیز بسیار پیچیده و متنوع شده است. در تعریف کلاهبرداری به زبان ساده میتوان گفت جرمی است که در آن شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه دیگری را فریب داده و مال وی را میبرد.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به خوبی جرم کلاهرداری را تعریف نموده است. بر اساس این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود. بطورخلاصه و به عبارت ساده تر میتوان گفت کلاهبرداری بردن مال دیگری با سوء نیت و توسل به وسایل متقلبانه است.

مطابق تعریف این ماده کلاهبرداری دو عنصر اصلی دارد: ۱- به کار بردن حیله و تقلب. ۲- بردن مال دیگری.

تقریبا برای بیشتر ما پیش می آید که در زمینه کاری یا سرمایه گذاری های کلان با اشخاصی روبرو میشویم که کلاهبردار هستند. لذا قبل از شروع کار، مشورت با یک وکیل کیفری مجرب میتواند سرمایه شما را حفظ نماید و حتی وکیل کیفری میتواند اموالی که کلاهبردار از شما تصاحب کرده را با اقدامات قانونی به شما بازگرداند.

آیا صرف دروغگویی موجب تحقق جرم کلاهبرداری است؟

خیر، باید گفت که صرف دروغگویی مادام که با وسیله تقلبی و با حداقل جعل اسم و عنوان نباشد موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمیشود.

باید خاطر نشان ساخت که مصادیق ذکر شده در این ماه تمثیلی میباشد. اگر مواردی تحقق پیدا کند که خارج از موارد ذکر شده در این ماده باشد ولی عناصر  اصلی جرم کلاهبرداری را داشته باشد جرم کلاهبرداری تحقق پیدا کرده است. به طور مثال اگر شخصی از زود باوری دیگری سوء استفاده نماید و او را امیدوار کند که طلب سوخته او وصول خواهد شد و بدین طریق وجهی یا مالی از او بگیرد، اقدام وی مصداق کلاهبرداری است.

مجازات کلاهبرداری

مجازات قانونی جرم کلاهبرداری بر اساس همین ماده اولاً رد اصل مال یا وجه حاصل از کلاهبرداری به صاحب آن است. ثانیاً محکومیت حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده برای مرتکب این جرم می باشد.

خیانت در امانت

مصاحبه و گفتگو با وکیل کیفری در زمینه خیانت در امانت بیانگر این است که جرم خیانت در امانت از پرونده های شایع در امور کیفری است. بهترین تعریف از هر جرم مراجعه به تعریفی است که قانون از آن ارائه داده است. ولیکن ما برای فهم بهتر موضوع عناصر قانونی را شرح خواهیم داد.

تعریفی که از جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی آمده، بدین ترتیب است: هر گاه اموال منقول یا غیرمنفقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرتی به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، جرم خیانت در امانت تحقق یافته است.

همانطور که ملاحظه میفرمایید اموالی که میتواند موضوع جرم خیانت در امانت واقع شود اعم از اموال منقول (قابل نقل و انتقال مانند خودرو، زیورآلات) و اموال غیر منقول ( غیر قابل حمل مانند املاک) و نوشته ها (مانند اسناد) میباشد.

نکته اساسی در جرم خیانت در امانت تحقق دو مسئله است:

۱- سپردن مال به دیگری. یعنی شخصی که مدعی وقوع جرم خیانت در امانت توسط فرد دیگری است باید مال موضوع امانت را به  آن فرد سپرده یا به عبارتی تحویل داده باشد.

۲- آن فرد مورد نظر، مال تحویل گرفته شده را به ضرر مالکین، استفاده یا تصاحب یا تلف یا مفقود نموده باشد.

با توجه داشت که برای تحقق جرم خیانت در امانت نیازی به وجود قراردادی بین دو طرف نیست. فقط کافی است که مالی از طرف شخصی در اختیار شخص دیگر قرار داده شده باشد.

لازم به ذکر است در صورت وجود عقد اجاره، قوانین خاص روابط مالک و مستاجر حاکم خواهد بود و موضوع فاقد وصف کیفری است.

مجازات جرم خیانت در امانت

قانونگذار در همین ماده مجازات جرم خیانت در امانت را شش ماه تا سه سال حبس تعیین نموده است.

سرقت

از شایع ترین جرائمی است که در جامعه زیاد اتفاق می افتد. زمانی که مالی از دیگری ربوده میشود اصطلاحاً میگویند جرم سرقت واقع شده است. سرقت میتواند سرقت خودرو یا سرقت از منزل یا حتی کیف قاپی باشد. پیش از طرح هر نوع دعوای کیفری در این زمینه مشاوره حقوقی با وکیل کیفری میتواند بسیار راه گشا باشد.

تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس …. با تهیه آثار تصرف در اراضی … اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید… یا اقدام به هر گونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.

در تعریف یاد شده تصرف، سلطه و در اختیار گرفتن، عمل مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا با واسطه دارد. به عبارت ساده تر تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق زمانی اتفاق می افتد که شخصی ملک دیگری را بدون رضایت وی و بدون وجود قرارداد تصرف کرده یا مانع استفاده وی شده و یا در استفاده مالک مزاحمت ایجاد کرده  باشد.

تفاوت جرائم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

در جرم تصرف عدوانی شخص مجرم به طور کلی در مال تصرف دارد و مال در ید و اختیار او و خارج از اختیار شاکی است.

در جرم ممانعت از حق شخص مرتکب در مال موضوع جرم تصرف و سلطه ندارد ولی با اقدامات خود مانع تصرف مالک و ذیحق شده است.

در جرم مزاحمت از حق شخص مرتکب در مال موضوع جرم تصرف ندارد بلکه خود شخص شاکی متصرف بوده و مال را در اختیار دارد و اقدامات مرتکب نیز به طور کلی مانع تصرفات مالک نمیشود بلکه مرتکب با اقدامات خود به نوعی مزاحم تصرفات مالک میشود. بدین طریق مالک نمیتواند کمال استفاده و مطلوب را از مال خود داشته باشد.

در صورت طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مشتکی عنه بر خلاف حق و با زور و قهر و غلبه است و بدون اذن و رضایت یا غاصبانه است حکم محکومیت صادر خواهد نمود. اثبات سابقه تصرف از ناحیه شاکی لزومی ندارد.

آیا تصرفات بعضی از شرکا در مال مشاعی میتواند مصداق تصرف عدوانی یا ممانعت از حق یا مزاحمت تلقی شود؟

در پاسخ باید گفت بله، اگر بعضی از شرکا متصرف یا مانع یا مزاحم استفاده شرکای دیگر شوند جرائم مذکور میتواند تحقق پیدا کند.

آیا در جرم تصرف عدوانی شاکی باید سند رسمی داشته باشد؟

بله جرم با شکایت مالک ثبتی قابل تعقیب است و در صورتی که شاکی مالکیت ثبتی نداشته باشد شکایت او از حیث جزائی قابل تعقیب نیست.

منظور از ممانعت از حق چیست؟

منظور ممانعت از حق بهره برداری و یا ارتفاق است.

همانطور که در ادامه ماده ۶۹۰ آمده است دادگاه در جرائم موضوع این ماده حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت یا اعاده به حال سابق مینماید و این موضوع نیاری به تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه شاکی ندارد.

نکته پایانی در این بخش این است باید توجه داشت جرائم فوق الذکر صرفا در خصوص اموال غیر منقول یا به عبارتی همان املاک تحقق پیدا میکند و در اموال منقول مصداق ندارد.

جعل و استفاده از سند مجعول

یکی از مواردی که در حوزه تخصصی وکیل کیفری میباشد شکایت یا دفاع از دعوای کیفری جعل و استفاده از سند مجعول است. مطابق قانون جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساخ تن مهر یا امضای اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

خراشیدن و تراشیدن هر دو به معنای پاک کردن و محو کردن به وسایل مادی و فیزیکی همچون تیغ و چاقو است.

جعل به عبارتی قلب واقعیت است. به طور مثال زمانی که شخصی سند یک ملکی را میسازد یا دستخط شخصی را شبیه به دستخط وی ایجاد میکند و به جای او امضا میکند به این کار وی جعل میگویند و  چنانچه از آن چیزی که جعل کرده، استفاده نیز بکند جرم استفاده از سند مجعول نیز اتفاق افتاده است

بنا بر تعریف قانونی فوق عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم جعل عبارتند از:

  •  تغییر حقیقت.
  • قصد تقلب.
  • امکان ورود ضرر به دیگری. ضرر اعم از مادی و معنوی است.

در جرم جعل وجود شباهت مختصر و جزئی چیزهای ساختگی با اصول اسناد و یا امکان به اشتباه انداخت برای تحقق جرم جعل ضروری است و در جعل اسکناس باید کاملاً شباهت داشته باشد.

نکته اینکه جعل فتوکپی اسناد عادی یا رسمی در صورتی که مصدق نشده باشد، جرم نیست.

در مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، استفاده از سند مجعول با علم و آگاهی از جعلی بودن آن نیز جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

باید توجه داشت مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول بسته به نوع سند عادی یا رسمی و سندی که مربوط به ادارات دولتی و سازمانها و مراجع قضایی باشد یا اینکه اسکناسی جعل شده باشد متفاوت است و در هر مورد مجازات متفاوتی تعیین شده است.

تهدید

تهدید دیگری به هر نحوه، خواه شفاهی باشد خواه کتبی، حضوری باشد یا غیر حضوری و با فرستادن پیام و یا از طریق تلفن، اعم  از اینکه علنی بوده یا غیر  علنی باشد صریح یا ضمنی و با عباراتی که کافی به مقصود باشد، جرم است. فرقی نمیکند که تهدید به قتل یا ضررهای جانی یا مالی و یا به عرض و ناموس شده باشد یا بستگاه شخص تهدید شده باشد یا به افشای سرّ او یا بستگان شخص باشد. ولی در کل باید تهدید موثر واقع شود و تهدید شونده بداند تهدید مرتکب جدی است.

تفاوتی نمیکند به واسطه تهدید تقاضای وجه یا مال یا انجام عملی یا ترک فعلی شده یا نشده باشد.

سوال این است آیا تهدید در مکالمه تلفنی قابل پیگیری است؟

تهدید از طریق مکالمه تلفنی با توجه به اینکه امکان تقلید صدا وجود دارد به تنهایی ممکن است منتج به نتیجه نگردد و در صورتی قابل پیگیری است که مکالمه تلفنی از طریق اداره مخابرات کنترل و مرتکب شناسایی شود.

مجازات جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شلاق تا هفتادو چهار ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال پیش بینی شده است.

موارد فوق الذکر نمونه هایی از جرائمی است که در تخصص وکیل کیفری می باشد. گروه حقوقی دادهومان با تشکیل تیم حقوقی وکلای متخصص و با سابقه در امور کیفری اقدام به ارائه خدمات حقوقی وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه امور کیفری مینماید.

سایر خدمات حقوقی دادهومان
مشاوره حقوقی آنلاین
مشاوره حقوقی آنلاین

با وکیل دادگستری به صورت آنلاین ارتباط بر قرار کرده و مشاوره حقوقی رایگان دریافت نمایید

ارزیابی و بررسی پرونده
ارزیابی و بررسی پرونده

با ارائه مدارک پرونده خود به ما، ارزیابی و راهکار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی را دریافت نمایید

تنظیم اوراق قضایی و لوایح
تنظیم اوراق قضایی و لوایح

دادخواست، شکوائیه و لایحه خود را بوسیله وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه و تنظیم نمایید