وکیل تنظیم قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد در حال نوشتن قرارداد در دفتر وکالت است و کتابخانه ای پشت او قرار دارد

تنظیم قراردادها به  نحوه صحیح و زبان حقوقی به دلیل گستردگی روابط اقتصادی در دنیای امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. تنظیم درست یک قرارداد توسط یک وکیل تنظیم قرارداد که متخصص در امور قراردادها می باشد می تواند از  ورود خسارات های زیادی به افراد جلوگیری کند. در این نوشتار می خواهیم از نگاه وکیل تنظیم قرارداد به شرایط اساسی صحت قراردادها و مسایل مربوط به تنظیم قرارداد بپردازیم.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی دادهومان

جهت مشاوره با وکیل تنظیم قرارداد

با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید

(۲۰ خط ویژه)

وکیل قرارداد

نحوه نگارش قراردادها و در نظر گرفتن ابعاد حقوقی عبارت به کاربرده شده در قرارداد، نیاز به دانش حقوقی در زمینه امور قراردادها دارد. وکیل قرارداد علاوه برعلم و دانش حقوقی بالا در زمینه امور قراردادها، به دعاوی ناشی از آثار قرارداد ها نیز تسلط کامل دارد. پیرو تنظیم قرارداد، دعاوی نظیر الزام به انجام تعهدات قراردادی، فسخ قرارداد یا ابطال قرارداد ممکن است مطرح گردد. وقتی که قراردادی توسط وکیل قراردادها تنظیم می شود تمامی آثار حقوقی و احتمالات درخواست فسخ و ابطال قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین در نظر گرفته می شود و این موضوع  .موجب میگردد ضمن آینده نگری مبانی قرارداد مستحکم بشود. در ادامه از نگاه وکیل تنظیم امور قراردادها به نکات اساسی در هنگام تنظیم قرادادها اشاره می کنیم.

قرارداد چیست؟

قرارداد سندی است که به موجب آن دو یا چند نفر در برابر یکدیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد. بنابراین عقد یا همان قرارداد از توافق دو یا چند اراده بوجود می آید و تعهدی را برای طرفین ایجاد میکند. مانند قرارداد اجاره ای که بین مالک و مستاجر منعقد می شود و برای مالک تعهد تحویل ملک و برای مستاجر تعهد پرداخت اجاره بها را به دنبال دارد.

تنظیم قرارداد

قرارداد بخشهای مختلفی دارد که هنگام تنظیم و تهیه آن بنا بر توافق طرفین باید تدوین گردد. در زیر به مهمترین بخشهای قرارداد که هنگام تنظیم قرارداد باید رعایت شود اشاره می نماییم.

طرفین قرارداد

در هر قراردادی طرفین آن باید مشخص باشد. یعنی نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر و نشانی هر دو طرف قرارداد باید ذکر شود.

موضوع قرارداد

قرار داد باید موضوعی معلوم و مشخص داشته باشد. به طور مثال در قرارداد اجاره باید مشخصات ملکی که به اجاره داده میشود کاملا مشخص باشد و نشانی آن ملک و پلاک ثبتی ملک نیز در قسمت موضوع قید شود به گونه ای که هیچ ابهامی باقی نماند.

مدت قرارداد

زمان قرارداد باید به طور مشخص بیان شود. یعنی تاریخ شروع و اتمام قرارداد که شروع و پایان مهلت اجرای تعهدات طرفین را نشان میدهد باید کاملا مشخص باشد.

تعهدات طرفین تنظیم قرارداد

در این قسمت از قرارداد به طور کامل در خصوص اینکه هر یک از طرفین چه اقداماتی را باید انجام دهند درج میشود. به طور مثال در قرارداد خرید ملک از تعهدات فروشنده میتوان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار ذکر کرد و از تعهدات خریدار نیز به پرداخت به موقع ثمن معامله اشاره نمود.

شرایط فسخ قرارداد

چنانچه به هر دلیلی یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند باید بندی در قرارداد وجود داشته باشد که طرف دیگر بتواند با استفاده از آن قرارداد را منحل کرده و توافقات را از بین ببرد.

فسخ قرارداد امری یکجانبه است و یک طرف قرارداد که برای وی حق فسخ پیش بینی شده است میتواند یکطرفه قرارداد را بهم بزند البته باید توجه داشت که قرار دادن حق فسخ در قرارداد الزامی نیست و با توافق طرفین امکان دارد که چنین بندی پیش بینی شود. مثلا در قرارداد های خرید و فروش ملک طرفین توافق میکنند چنانچه فروشنده به موقع ملک را تحویل ندهد خریدار بتواند معامله را فسخ کند یا بالعکس اگر خریدار مبلغ معامله را پرداخت نکند فروشنده بتواند معامله را فسخ کند.

خسارت یا وجه الالتزام در قرارداد

این بند از قرارداد نیز با توافق طرفین میتواند در قرارداد پیش بینی شود تا چنانچه هر یک از طرفین از تعهدات خود تخطی کند خسارت قراردادی برای آن در نظر گرفته شود که این خسارت هم میتواند برای تاخیر در انجام تعهدات باشد و هم برای عدم انجام تعهدات.

به طور مثال در مبایعه نامه نوشته میشود که چنانچه فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نگردد باید روزانه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید.

یا بطور مثال چنانچه خریدار در موعد مقرر ثمن معامله را پرداخت ننماید مبلغ صد میلیون تومان به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به فروشنده پرداخت نماید.

نحوه حل و فصل اختلافات در قرارداد

بند دیگری که در قراردادها بهتر است پیش بینی شود، تعیین نحوه حل و فصل اختلافات است. آیا اختلافات از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد یا اینکه طرفین به داوری شخص معینی، توافق می نمایند.

داوری در قرارداد

چنانچه طرفین در رابطه با اجرا یا اعتبار یا فسخ قرارداد به مشکلی برخورده و اختلافی برایشان حاصل شود میتوانند به داوری شخص معین بجای مراجعه به دادگستری و طی کردن روند طولانی دادرسی رجوع و مسائل و اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در این موارد معمولا طرفین یک شخصی که مورد اعتماد هر دو طرف است به عنوان داور در قرارداد تعیین مینمایند و داور پس از قبول داوری و رسیدگی، نظر خود را راجع به اختلافات اعلام میدارد. نظر داور مانند رای دادگاهها لازم الاجرا بوده و از طریق دادگاه قابلیت اجرایی دارد.