تنظیم دادخواست

وکیل دادگستری در حال تنظیم دادخواست می باشد و ترازوی عدالت روی میز است

تنظیم دادخواست به نحوه صحیح در طرح دعوای حقوقی بسیار حائز اهمیت است. دادخواست زمانی به نتیجه می رسد که اولاً منطبق با قانون باشد و ثانیاً مستندات و دلایل آن ارائه شود. در صورتی که هنوز دعوای خود را مطرح ننموده اید، بهتر است تنظیم دادخواست خود را توسط وکیل دادگستری انجام دهید.

توضیحات پرونده خود را در اختیار ما قرار داده و دادخواست مورد نیاز خود را توسط وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در موضوع تهیه و تنظیم نمایید.

شما می توانید تنظیم دادخواست خود را بصورت غیر حضوری انجام دهید

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی  دادهومان

جهت درخواست تنظیم دادخواست

با شماره تلفن زیرتماس حاصل نمایید

(۲۰ خط ویژه)

دادخواست چیست؟

دادخواست درخواست رسیدگی به تظلم خواهی است. دادگستری به عنوان مرجع عمومی تظلم خواهی وظیفه رسیدگی به درخواست های عموم مردم در مورد اختلافات و دعاوی فی مابین است. این درخواست باید در شکل و قالب که قانون تعیین کرده به دادگاه ارائه شود فرم چاپی مخصوصی که از ناحیه قوه قضائیه برای این منظور تهیه و چاچ و در دسترس عموم قرارداده شده دادخواست گفته می شود.

دادخواست حقوقی

از وکیل تنظیم دادخواست سوال شده که دادخواست حقوقی یعنی چه؟ باید گفت به فرم چاپی مخصوصی که برای طرح دعاوی حقوقی باید از آن استفاده شود، دادخواست  حقوقی گفته می شود. اشخاص درخواست رسیدگی به دعاوی حقوقی خود را از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه اعلام می کنند. برخلاف طرح دعاوی کیفری که برای شروع آنها نیاز به طرح شکواییه در فرم مخصوص چاپی نمی باشد، دعاوی حقوقی حتما باید با تقدیم دادخواست چاپی مطرح شوند.

تنظیم دادخواست چیست؟

دادخواست یکی از انواع اوراق قضایی است. در دعاوی حقوقی زمانی که شما میخواهید ادعایی را مطرح نمایید و حق خود را از طریق دادگستری مطالبه نمایید نیاز به تنظیم و ارایه دادخواست حقوقی دارید.

وکیل تنظیم دادخواست

با توجه به اینکه پایه ها و ستون یک دعاوی حقوقی  را دادخواست تشکیل می دهد نحوه تنظیم دادخواست از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک دعوای حقوقی دادخواست صحیح و قانونی داشته باشد به احتمال زیاد آن دعوا مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. وکیل تنظیم دادخواست حتما باید وکیل باشد که اولا سابقه طولای در امر وکالت داشته باشد و مضافاً در زمینه ای که قرار است دادخواست تنظیم نماید تخصص و تجربه بالایی داشته باشد. در این حالت می تواند گفت دادخواستی تنظیمی وکیل دادگستری بهترین دادخواستی می باشد که شما می توانید تهیه نمایید.

تنظیم دادخواست توسط وکیل

نکته حائز اهمیت این است که از آنجا که طرح دعاوی حقوقی بسیار تخصصی و نیازمند دانش حقوقی می باشد، بهتر است برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی آینده، از جمله رد شدن دعوا و در نتیجه از دست رفتن هزینه های دادرسی و اتلاف وقت و انرژی، تنظیم دادخواست خود را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و یا حتماً از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی دریافت کنید. وکیل تنظیم دادخواست در این زمینه می تواند به صورت دقیق و تخصصی به شما کمک کند.

هزینه تنظیم دادخواست توسط وکیل

هزینه تنظیم دادخواست توسط وکیل بستگی به نوع دادخواست شما دارد. گاهی موضوع دادخواست شما اختلافات ملکی است و نیاز به تخصص بالا و صرف زمان بیشتری دارد که در این صورت به تبع هزینه آن هم بیشتر خواهد بود. گاهی نیز دادخواست ساده است به عنوان مثال دادخواست مطالبه وجه در این موارد اصولا هزینه کمتری نیاز دارد. به طور کلی هزینه تنظیم دادخواست بستگی به زمانی دارد که وکیل دادگستری صرف آن خواهد کرد و همچین بستگی به تجربه و سطح تحصیلات و میزان تخصصی بودن موضوع دارد.

چگونه دادخواست بنویسیم

فرم های چاپی مخصوص تنظیم دادخواست ستون های مختلفی دارد که قسمت های خواهان و خوانده و ستون خواسته و دلایل و شرح دادخواست در آن به صورت مجزا مشخص شده است. در قسمت خواهان و خوانده مشخصات طرفین دعوا نوشته می شود و مشکل خاصی ندارد. مهمترین قسمت تنظیم دادخواست نحوه تکمیل ستون دلایل و خواسته در دادخواست می باشد. اگر بخواهیم خلاصه بیان کنیم این دو قسمت باید منطبق با قانون تکمیل شود. بنابراین اطلاع از قانون برای تکمیل قسمت خواسته و ستون دلایل امری ضروری است. هر دادخواستی نیز مقتضیات خاص خود را دارد. به طور کلی توصیه می شود جهت تنظیم صحیح دادخواست با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی نمایید.

فرم دادخواست

فرم دادخواست، فرمی است که به وسیله قوه قضاییه تهیه شده و از چندین ستون تشکیل شده است.که در هر دعوا اشخاص ستون های مربوطه را به نحو مقتضی پر می نمایند. در ستون اول دادخواست، مشخصات خواهان و در ستون دوم مشخصات خوانده نوشته می شود. ذیل این دو بند اگر پرونده به وسیله وکیل مطرح شده، مشخصات وکیل خواهان نوشته می شود. ستون بعدی، ستون خواسته است. در این ستون باید موضوع دعوا و آنچه که از طرح دعوا می خواهید را بنویسید. در ستون بعدی دلایل و منضمات دعوا بایدنوشته شود. در قسمت پایانی دادخواست نیز، شرح درخواست نوشته می شود.

شرایط دادخواست چیست؟

همانطور که در بالا اشاره شد دادخواست باید به نحوه صحیح و قانونی تنظیم شود. چنانچه دادخواست ناقص تنظیم شده باشد، دادگاه در برخی موارد آن را نپذیرفته و در برخی موارد نیز جهت رفع نقص به خواهان اخطار صادر ارسال می نماید. برای اینکه دادخواست شما با مشکل روبرو نشود، باید شرایطی را در تنظیم آن رعایت نمایید. قانونگذار در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط تنظیم دادخواست را معین کرده است. در این قسمت به برخی از شروط تنظیم دادخواست اشاره خواهیم کرد.

اولین و مهمترین شرط برای تنظیم دادخواست این است که در دادخواست تقدیمی باید خواهان ذینفع در طرح دعوای مطروحه باشد. ذینفع  بودن خواهان بدین معناست که بتوان برای او از طرح دعوا حقی قائل شد. به عنوان مثال در نظر بگیرید که شخصی خانه خود را به دیگری اجاره داده باشد، حال بعد از اتمام قرارداد اجاره، مستاجر خانه را تخلیه نکند. در این حالت اگر هر شخصی بجز موجر به عنوان خواهان، دعوای تخلیه را مطرح نماید، دعوای او به جهت عدم ذینفعی خواهان رد خواهد شد.

نکته بعدی که باید به آن دقت کنید، این است که خوانده باید دقیق و با تمام مشخصات معین شود و اگر چند نفر را باید طرف دعوا قرار دهید باید اسامی و آدرس همه خواندگان را به طور دقیق در دادخواست مشخص نمایید. زیرا اگر در دعوایی که باید چند نفر را به عنوان خوانده قرار دهید، یکی از آنها را طرف دعوا قرار ندهید، دادگاه فقط نسبت به خواندگانی که طرف دعوا قرار گرفته اند رای صادر می نماید و در برخی موارد هم دادخواست اساساً پذیرفته نمی شود.

مضافاْ اینکه دادخواست حتما باید امضا داشته باشد و تا زمانی که امضای خواهان یا وکیل او در ذیل دادخواست درج نشده باشد، اراده او برای طرح دعوا بیان نشده است. در نتیجه تکلیفی برای دادگاه  برای رسیدگی به دادخواست شما ایجاد نخواهد کرد و اگر دادخواست امضا نداشته باشد، اساساً فرم تقدیمی شما دادخواست تلقی نخواهد شد.

در تنظیم دادخواست چه شرایطی باید رعایت شود

  1. نام ومشخصات شخصی که دادخواست را به دادگاه ارائه میدهد.
  2. نام و مشخصات شخصی که طرف دعوا قرار میگیرد.
  3. دلائل و منضماتی که شخص برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه میدهد.
  4. خواسته شخص از دادگاه.
  5. شرح دادخواست.

این پنج مورد از مواردی است که در دادخواست الزاما باید بیان شود اما بسته به موضوعی که دعوا دارد خواسته و شرح آن متفاوت است. تهیه دادخواست یک امر تخصصی است و باید توسط وکیل متخصص انجام شود.

طرح دقیق دادخواست از مواردی است که در دعوا از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا دادگاه بر اساس دادخواستی که خواهان به دادگاه ارائه می دهد رای خود را صادر می نماید. بعضا یک دادخواست نادرست می تواند تمام حق شما را از بین ببرد و برعکس تنظیم درست یک دادخواست در اثبات ادعای شما کمک بزرگی می کند.

سامانه دادخواست

در حال حاضر با توجه به ایجاد سایت عدل ایران و تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای تقدیم دادخواست نیاز به مراجعه حضوری به دادگاه نیست و از طریق دفاتر خدمات قضایی به صورت اینترنتی این کار انجام می شود. برای مشاهده دادخواست نیز نیازی به مراجعه حضوری به دادگاه نیست و از طریق سایت عدل ایران اطلاعات دادخواست قابل مشاهده است. سامانه دادخواست الکترونیک قضایی در سایت عدل ایران راه اندازی شده است.

ثبت دادخواست

سابقا ثبت دادخواست ها با مراجعه حضوری به محاکم دادگستری امکان پذیر بود. از زمان تاسسن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست حقوقی خود، باید به این مراجعه نمایید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شود در تمامی مناطق شهرداری وجود دارند. جهت یافتن نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی به محل زندگی یا کار خود نشانی این دفاتر را در اینترنت جستجو نمایید.

پیگیری دادخواست

برای پیگیری دادخواست با کد ملی باید به سامانه الکترونیک قضایی (ثنا) در سایت عدل ایران مراجعه نمایید. برای کسب اطلاعات دقیق در این خصوص به عنوان مثال برای پیگیری دادخواست طلاق یا پیگیری دادخواست تجدیدنظر می توانید به مقاله پیگیری پرونده موجود در سایت ما مراجعه نمایید.

انواع دادخواست

با توجه به تنوع دعاوی حقوقی و پیچیدگی آنها، انواع دادخواست های حقوقی وجود دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می شود که به عنوان مثال شما ملکی را به موجب مبایعه نامه عادی از شخصی خریداری کرده اید و او در روز تعیین شده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نمی شود. دادخواستی که باید در اینگونه موارد تنظیم شود، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می باشد.

دادخواست مطالبه وجه

دادخواست مطالبه وجه زمانی طرح می شود که خواسته شما از طرح دعوا مطالبه وجه نقد از دیگری باشد. حال این وجه نقد می تواند به عنوان مثال بابت قرض باشد و یا مطالبه ثمن معامله یا مبلغ قرارداد باشد.

دادخواست اعسار

اعسار به دو نوع قابل تصور است؛ اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به. زمانی که شما بخواهید دعوایی مطرح کنید و هزینه دادرسی مورد نیاز آن دعوا را نداشته باشید که پرداخت کنید، می توانید ضمن دادخواست تقدیمی خود خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز اضافه کنید.

مورد دوم اعسار از پرداخت محکوم به است. وقتی فردی براساس حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت وجهی به دیگری می شود و توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد و مالی نیز نداشته باشد، برای اینکه حکم جلب برای او صادر نشود باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید.

دادخواست استرداد جهیزیه

در عرف جامعه ما، زوجه برای شروع زندگی مشترک، وسایل لازم را تهیه می نماید. البته در قانون این وظیفه بر عهده زوج می باشد. زوجه می تواند در هر زمان که بخواهد جهیزیه خود را مسترد نماید. در این موارد او باید دادخواست استرداد جهیزیه به طرفیت زوج تقدیم نماید.

دادخواست اعتراض ثالث

شخص ثالث حق دارد به هر رایی که صادر می شود و به ضرر او است، اعتراض نماید. این اعتراض در قالب ارائه دادخواست به دادگاه صادر کننده رای صورت می پذیرد. ثالث باید نام دو طرف دعوا را در دادخواست خود به عنوان خوانده ذکر کند.

دادخواست تقسیم ترکه

دادخواست تقسیم ترکه زمانی تنظیم می شود که فردی فوت کند و ورثه او با هم برای تقسیم ترکه به توافق نرسند و یا در بین وراث صغیر یا محجور وجود داشته باشد. در این حالت یکی از وراث یا همگی آنها با هم می توانند دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه حقوقی ارائه دهند و ضمن آن تقسیم اموال متوفی را بخواهند.