حقوقی

چک

چک

چک سندی است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

نحوه تنظیم و صدور چک

۱- مبلغ

مبلغ یکی از شرایط اساسی میباشد. مبلغ هم به حروف و هم به عدد باید نوشته شود.

در نوشتن مبلغ نباید هیچگونه قلم خوردگی وجود داشته باشد.

اگر در نوشتن مبلغ دچار قلم خوردگی شدید در پشت ورقه مبلغ صحیح را نوشته و امضاء نمایید.

اگر بین مبلغ حروفی و عددی اختلاف وجود داشته باشد کدام معتبر است ؟

ماده ۲۲۵ قانون تجارت اعلام میدارد چنانچه بین مبلغ عددی و حروفی اختلاف باشد مبلغ حروفی معتبر است.

البته این ماده مانع از آن نیست که دادگاه، تحقیقات خود را در این خصوص انجام داده و به واقعیت موضوع پی ببرد.

چنانچه مبلغ دارای خط خوردگی باشد آیا مبلغ کمتر ملاک است یا بیشتر ؟

درصورت خط خوردگی چنانچه پشت ورقه مبلغ دقیق که مورد نظر طرفین است قید نشده باشد مبلغ کمتر ملاک است.

۲- دستور پرداخت بدون قید و شرط

یعنی صادر کننده نباید پرداخت وجه را منوط به تحقق موضوعی کند. چنانچه این کار را انجام دهد بانک به شرط توجهی نکرده و مبلغ را به دارنده پرداخت میکند.

۳- تاریخ صدور

باید روز و ماه و سال نوشته شود

چک بدون تاریخ چه وضعیتی دارد؟

در واقع در این موارد صادر کننده اختیار پر کردن تاریخ را بر عهده دارنده میگذارد.

دارند میتواند خود در آن تاریخ درج نموده و به بانک ارائه دهد. در این صورت همچنان معتبر خواهد بوده. عمل وی نیز جعل یا الحاق محسوب نمی شود.

موضوعی مهم این است که چکی که بدون تاریخ صادر میشود قابل شکایت کیفری نیست. فقط میتوان دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی ارائه داد.

۴- دارنده

به موجب ماده ۳۱۲ قانون تجارت این سند تجاری ممکن است به سه حالت صادر شود:

در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد شخص معین

بنابراین ممکن است در وجه حامل صادر شود.  در اینصورت نامی از گیرنده در آن آورده نمیشود. هر کسی که آنرا را در دست داشته باشد میتواند وصول کند.

چنانچه در وجه شخص معین صادر شده باشد فقط همان شخص حق وصول آن را دارد.

ممکن است به حواله کرد مثلا آقای ب صادر شود. آقای ب میتواند خود وجه آن را وصول کند. همچنین میتواند آنرا را به شخص دیگری با امضا پشت ورقه انتقال دهد.

اهمیت دارنده اول

شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه میدهد دارنده اول محسوب میشود. مشخصات دارنده اول باید در پشت ورقه درج شود.

مشخصات اولین دارنده اهمیت دارد. از این نظر که فقط اولین دارنده میتواند علیه صادر کننده شکایت کیفری صدور چک بلامحل مطرح کند.

انتقال گیرندگان بعدی نمیتوانند علیه صادره کننده شکایت کیفری مطرح کنند.

تعریف گواهی عدم پرداخت

ممکن است این سند تجاری به هر دلیلی قابل پرداخت نباشد. این دلایل اعم از عدم کفایت موجودی یا عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی و… است. در این صورت بانک  باید فرمی را تنظیم و صادر نموده و تسلیم ارائه دهند چک نماید. به این فرم گواهی عدم پرداخت میگویند.

در این فرم مشخصات صادر کننده و آدرس وی درج میشود. همچنین مشخصات دارنده، بعلاوه علت عدم پرداخت وجه منعکس گردیده و به مهر و امضاء بانک می رسد.

ارزیابی و بررسی پرونده

ارزیابی و بررسی پرونده

تنظیم اوراق قضایی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =