ارث و انحصار وراثت

انحصار وراثت

انحصار وراثت

زمانی که شخصی فوت میکند باید تکلیف اموال و دارایی وی مشخص شود. از آنجا که اموال هر شخصی به ورثه او میرسد، وراث باید به موجب گواهی شناخته شوند که به آن گواهی  انحصار وراثت میگویند.

مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیتدار برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است. بنابراین به طور مثال شخصی که در طول زندگی خود در شهرهای زیادی زندگی کرده است، چنانچه فوت کند شهری که آخرین محل سکونتش بوده است صالح به رسیدگی است.

چه اشخاصی میتوانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف بدهند ؟

احدی از وراث یا هر ذینفع دیگری میتواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را از مرجع صلاحیتدار بخواهد. بنابراین اگر شخصی به طور مثال از متوفی چکی دارد و وراث وی هنوز برای گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدامی نکرده اند به دلیل اینکه از متوفی طلبکار است میتواند خود شخصا تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید.

بنابراین اقدام همه وراث یا همه ذینفعان برای انحصار وراثت لزومی ندارد. اگر یک نفر از آنها اقدام کند کافی است.

مدارک مورد نیاز که به پیوست دادخواست انحصار وراثت باید به مرجع صالح ارائه شود:

۱- شناسنامه متوفی و کلیه وراث.

۲- گواهی فوت متوفی.

۳- استشهادیه محضری.

فرم مخصوصی به متقاضیان گواهی انحصار وراثت داده میشود که در آن فرم اسم و مشخصات تمامی وراث متوفی باید درج شود. این فرم به امضا و تایید سه نفر شاهدی که متوفی و وراث وی را میشناسد برسد. شهود در دفترخانه حاضر گردیده و استشهادیه را امضاء مینمایند و به تایید دفتر اسناد رسمی میرسد.

۴- رسید گواهی مالیاتی مالیات بر ارث.

چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد باید لیست کلیه اموال و دارایی متوفی را به اداره مالیات اعلام نمایند و رسید آن را دریافت و به مرجع صالح ارائه دهند.

۵- وصیت نامه در صورت وجود.

اگر متوفی وصیت نامه ای در زمان حیات خود تنظیم کرده باشد آن وصیت نامه نیز باید به  شورای حل اختلاف ارائه شود.

روند رسیدگی به درخواست انحصار وراثت

شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده توسط متقاضی چنانچه اموال متوفی زیر ۳ میلیون تومان باشد بدون نشر اگهی، گواهی انحصار وراثت را صادر مینماید. چنانچه اموال متوفی بالای ۳ میلیون تومان باشد، درخواست متقاضی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر و پس از گذشت یک ماه از تاریخ آگهی، چنانچه شخصی اعتراضی به این درخواست نداشته باشد، گواهی انحصار وراثت صادر میشود.

چنانچه شخصی اعتراضی نسبت به آن داشته باشد با تشکیل جلسه، در خصوص موضوع رسیدگی و رای صادر میشود.

آیا جنین نیز که در دل مادر است باید جز وراث قید شود ؟

 بله از آنجایی که جنین نیز ارث میبرد باید در درخواست جزء وراث قید شود.

خدمات دادهومان

خدمات مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 10 =